Menu

Domů

Download

Galerie

Chyby ve filmu

Písně

Písmo

Krajový kalendář

Články

Prsten moci

Fórum

Rodokmeny

Zbraně

Mapy

Odkazy

Chat

Rasy

Testy

Společenstvo prstenu

Dvě věže

Návrat krále

Vyhledávač

Napiš mi článek

  hledej

Počítadlo

Ikonky

 

Alert-Lotr.wz.cz

 

 

 

Písně

Athelas

 

Když vane černý dech,
smrt stojí na schodech
A paprsek dne shasí,
přijď athelasi! Přijď athelasi!
Život v umírání
na králově dlani!

Bilbova píseň

U ohně sedím, přemítám 
o všem, co jsem kdy uviděl,
o lučním kvítí, motýlech
z letních dnů, kterými jsem šel;

o žlutém listí, babím létě
v tolika prošlích podzimech;
o mlze, o stříbrném slunci,
 svištění větru ve vlasech.

U ohně sedím, přemítám, 
jaký to asi bude svět,
jaké to bude dočkat zimy
a jaro - to už nevidět.

 Vždyť všechno, co jsem neviděl,
je víc nežli to viděné!
A každé jaro v každém háji
je zase jinak zelené.

U ohně sedím přemítám
o lidech z dávno předešlých let
a o lidech, jež nepoznám,
a jaký bude jejich svět,

však zatímco tak přemítám
o časech dávných minulých,
zdaleka krokům naslouchám,
kdy poutník stane ve dveřích.

Hádanka jenž byla položena v Roklince

Meč, jenž byl zlomen, hledej:
v Imladris přebývá;
tam lepší radu čekej
než kouzla morgulská.
Tam spatříš znak, že sudba
je blízko. Procitne
Isildurova zhouba
a půlčík povstane.

 Entí píseň

 Uč se teď umění živočichů živých!
Čti nejprv čtyři svobodné čeledi:
nejstarší ze všech národ je elfů;
trpaslík tesá, temný má domov;
ent zemí zrozený, starý jako skály;
smrtelný člověk sedlá si koně.

ENT:
  Když zjara buky vyraší a míza stoupá knemem,
když svítí lesní potůček a k lesu stojíš čelem,
když dlouhým krokem, plným dechem zdravým vzduchem jdem,
přijď ke mně zpět, přijď ke mně zpět, vždyť já mám krásnou zem!

ENTKA:
  Když jarem raší zahrada a roste obilí,
když květy jako lesklý sníh mám sady obilí, 
když zem i vzduch se rozvoní deštěm se sluncem,
já zůstanu, já nepůjdu, vždyť já mám krásnou zem!

ENT:
 Když léto zemi zalehne svým zlatým pohledem,
pod listovou spavou střechou, stromy sní svůj sen,
když lesní síně chladivé ve větru ševelí,
přijď ke mně zpět, přijď ke mně zpět, má zem je nejlepší!

ENTKA:
  Když slunce hřeje, jablka a hrušky vypéká,
když sláma zlátne, bělá klas a žeň už nečeká,
když kane med a zraje plod a hnědne ořeší,
já na slunci tu zůstanu, má zem je nejlepší!

ENT:
  Když přijde zima divoká a stromy zahubí,
když padne les a černá noc den bledý pohltí,
když od východu pofičí a liják bude lít,
bude tě hledat, budu volat, za tebou chci jít!

ENTKA:
  Když zima píseň umoří a padne černá tma,
zlomí se větev neplodná a skončí práce má,
vyhlížet budu, čekat budu, až mi přijdeš vstříc,
pak nelítostným deštěm spolu odejdeme pryč.

OBA:
  Společně půjdem na západ studenou končinou,
a daleko snad najdem zem, kde srdce spočinou.

Glumova hádanka
 

Nedýchá to, přece žije,
jako smrtka studené je;
žízeň nemá, přece pije,
brnění má, neřinčí v něm;
na suchu tone,
ostrov je pro ně
pohoří z písku.
O vodotrysku
myslí si, že vítr vane.
Je to krásně hladké, pane.
Pohrajem si trošičku!
A tak bysme chtěli,
abysme tu měli
šťavňaťoučkou rybičku!

 Glumova píseň

Po zemi studené
moc se nám špatně jde,
odřeme si nožišku.
Skály a skáličky
jsou jako kostičky,
masa ani trošičku.
Potůček a louže,
do těch se to klouže,
ochladit se chvilišku!
A teď bysme chtěli -

 

    Anketa

 


    Napište mi

© Copyright 2004 www.prstenmoci.wz.cz